กรอก เลขประจำตัวประชาชน ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม ค้นหา

กำหนดการชำระเงิน

มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ มัธยมศึกษาปีที่ 5    วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2560

มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6    วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

                                     มัธยมศึกษาปีที่ 1  วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

                                     มัธยมศึกษาปีที่ 4  วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

หมายเหตุ       ให้ตรวจสอบ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน

*หากไม่พบข้อมูลหรือข้อมูลผิดพลาด กรุณาติดต่อที่ งานการเงิน โรงเรียนอุตรดิตถ์    เบอร์โทรศัพท์ 055-411-104 ต่อ 119 (ในเวลาราชการ)

......................

© 2017 Computer Center Uttaradit School

ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์

พบปัญหา ติดต่อ suntorn_khonwong@hotmail.com