ภาพกิจกรรมโรงเรียนอุตรดิตถ์

โรงเรียนอุตรดิตถ์ส่งมอบกระทงให้วัดธรรมาธิปไตย และวัดหมอนไม้เนื่องในวันลอยกระทง 2560

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนอุตรดิตถ์ส่งมอบกระทงที่นักเรียนจัดทำให้แก่วัดธรรมาธิปไตย และวัดหมอนไม้เนื่องในวันลอยกระทงประจำปี 2560 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยที่มีมาอย่างยาวนาน โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายได้นำกระทงมาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก

Random image

Album info

Popular tags