ภาพกิจกรรมโรงเรียนอุตรดิตถ์

โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยการอำนวยการของนายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร ผศ.ดร.อนุชา กอนพ่วง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นายฐิติพงษ์ ตรีศร ผู้อำนวยการโรงเรียนครุฑมณีอุทิศ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะ โดยมีคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน
 • MG 4278

  MG 4278

 • MG 4147

  MG 4147

 • MG 4153

  MG 4153

 • MG 4151

  MG 4151

 • MG 4150

  MG 4150

 • MG 4148

  MG 4148

 • MG 4174

  MG 4174

 • MG 4171

  MG 4171

Random image

Album info

Popular tags