ภาพกิจกรรมโรงเรียนอุตรดิตถ์

กิจกกรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET

วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมกับบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด จัดกิจกกรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET โดยได้รับเกียรติจาก อ.เจมี่ เสนะวัตน์ เอี้ยงสำอาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ภาษาอังกฤษในครั้งนี้ ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์
 • MG 1060

  MG 1060

 • MG 1055

  MG 1055

 • MG 1061

  MG 1061

 • MG 1066

  MG 1066

 • MG 1079

  MG 1079

 • MG 1078

  MG 1078

 • MG 1080

  MG 1080

 • MG 1074

  MG 1074

Random image

Album info

Popular tags