ภาพกิจกรรมโรงเรียนอุตรดิตถ์

กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักศาสนศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดการสอบธรรมสนามหลวง โดยมีการจัดสอบตั้งแต่ระดับธรรมชั้นตรี ธรรมชั้นโท และธรรมชั้นเอก ซึ่งมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมการสอบ ในการนี้นายวีระพนธ์ คำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้ตรวจเยี่ยมห้องสอบและให้กำลังใจนักเรียนในการสอบในครั้งนี้ ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์
 • MG 1011

  MG 1011

 • MG 0985

  MG 0985

 • MG 0989

  MG 0989

 • MG 0986

  MG 0986

 • MG 0978

  MG 0978

 • MG 0981

  MG 0981

 • MG 0982

  MG 0982

 • MG 0991

  MG 0991

Random image

Album info

Popular tags