ภาพกิจกรรมโรงเรียนอุตรดิตถ์

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และเก็บคะแนนการลงปฏิบัติงานจริง ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประเภทต้นแบบระดับเพชร

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 โรงเรียนอุตรดิตถ์ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยนายสุมิตร เกิดกล่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธาน และนายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ นำโดย ม.ล.สมชาย จักรพันธ์ นางกฤษณา จันทร์ตรี และนางธนิกา เจียระนัยปรีเปรม ผู้เชี่ยวชาญจากกรมสุขภาพจิต โดยมีกิจกรรมการแสดงต้อนรับ และการนำเสนอผลงานจากนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมน้ำเงิน-ชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์

Random image

Album info

Popular tags