ภาพกิจกรรมโรงเรียนอุตรดิตถ์

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมเดินรณรงค์จากบริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นอกจากนี้นางสาววิชญาดา มณฑาทอง ตัวแทนจากชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด TO BE NUMBER ONE IDAL และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับรางวัลองค์กรที่มีผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • MG 1745

  MG 1745

 • MG 1740

  MG 1740

 • MG 1747

  MG 1747

 • MG 1749

  MG 1749

 • MG 1752

  MG 1752

 • MG 1761

  MG 1761

 • MG 1766

  MG 1766

 • MG 1773

  MG 1773

Random image

Album info

Popular tags