ภาพกิจกรรมโรงเรียนอุตรดิตถ์

โรงเรียนอุตรดิตถ์ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม การพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ OBECQA

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม การพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ รางวัล OBECQA นำโดยนายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ และคณะ โดยการติดตามตรวจเยี่ยมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความก้าวหน้าและเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลการบริหารจัดการในโรงเรียน ก่อนรับการประเมินจริง ทั้งนี้มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และหัวหน้างานเข้าร่วม ณ ห้องประชุมอาคาร 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์
 • MG 0700

  MG 0700

 • MG 0700-2

  MG 0700-2

 • MG 0705-2

  MG 0705-2

 • MG 0706

  MG 0706

 • MG 0702

  MG 0702

 • MG 0703

  MG 0703

 • MG 0704

  MG 0704

 • MG 0705

  MG 0705

Random image

Album info

Popular tags